MARLIN Reality

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
V OBLASTI DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ

Služby

PRÁVNÍ SLUŽBY ENGINEERING
MARKETING PROJEKTU VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
PRODEJ STAVEBNÍ DOZOR
JEDNÁNÍ S KLIENTY PUBLIC RELATIONS
PROVOZNÍ SPRÁVA

TRIANGL

22.08.2012

TRIANGL Vědeckotechnický park (VTP) TRIANGL v centru města Uherské Hradiště je projektem orientovaným do oblasti inovačního podnikání, nových technologií a odborného vzdělávání. Je mimořádnou šancí pro podnikatele, živnostníky a absolventy s inovačními nápady, neboť jim přinese podporu jejich podnikatelských plánů a příležitost získat výhodný pronájem kancelářských, školících a obchodních prostor.   Všechny plochy budou zájemcům k dispozici již ke konci roku 2013 a jejich hlavní výhodou bude jejich kompletní vybavení nábytkem, kancelářskou technikou a klimatizací. Chybět nebudou ani přednáškové sály, konferenční místnost, jídelna či možnost vnitřních parkovacích míst. Nájemci získají přístup k dotovaným poradenským, ekonomickým, účetním, právním a marketingovým službám stejně jako i k možnostem cenově zvýhodněné rekvalifikace a školení pod vedením zkušených expertů. Součástí zázemí budou také dotované technické služby jako například recepce, telefonní centrála či sekretariát. VTP TRIANGL bude umístěn ve třech samostatných budovách propojených společnou terasou. Dvě budovy jsou zcela nové, jedna původní pak kompletně zrekonstruovaná. Areál bude průchozí a volně otevřený pro pěší ze všech směrů. VTP TRIANGL bude fungovat v úzké spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy a zahrne tři základní funkce – podnikatelský inkubátor, centrum pro transfer technologií a Business Angels. Podnikatelský inkubátor nabídne dokonalé prostředí pro začínající inovativní firmy, které budou mít možnost zvýhodněného nájmu a služeb. Inkubátor podpoří vznik nových firem s inovačním potenciálem a inovační aktivity už existujících malých a středních firem. Je vhodný například pro firmy založené studenty, akademickými pracovníky, absolventy univerzit v regionu nebo společnosti s vazbou na výzkum a vývoj ve Zlínském kraji. Centrum pro transfer technologií ve spolupráci s výzkumnými institucemi a vysokými školami v regionu bude poskytovat služby, které pomáhají přesunu technologií do malých a středních firem na domácí i mezinárodní úrovni. Centrum současně poskytne odborné poradenství a potřebné zdroje pro realizaci technologického transferu. Nebude však provozovat vlastní výzkumná pracoviště ani výzkumy jako takové.Business Angels znamená podporu vznikajících malých a středních podniků, propojení s privátními investory, kteří přinášejí kapitál potřebný na rozvoj rychle rostoucích společností nebo nově založených firem. Právě menší a střední firmy získávají v počáteční fázi svého vzniku velmi obtížně vhodné financování pro své projekty. V rámci rozvoje sítí Business Angels jim mohou pomoci také databáze investorů, profily projektů dalších firem i poradenství. 

mapa centra triangl.JPG

Prostory a vybavení
Vědeckotechnický park (VTP) TRIANGL je areálem s třemi budovami o celkové ploše 4.382 m2 a celkové pronajímatelné ploše 3.666 m2.
 

Budova S má 8 podlaží s celkovou podlahovou plochou 2058 m², z toho pronajímatelná podlahová plocha činí 1664 m².

Využití:
• 1. patro - školící místnosti Vědeckotechnického parku
• 2. patro - kanceláře VTP a prezentační/obchodní plocha zasídlených firem
• 3. - 4. patro - kanceláře a zasedací místnosti Podnikatelského inkubátoru
• 5. patro - kanceláře Vědeckotechnického parku
• 6. patro - kanceláře Business Angels
• 7. patro - kanceláře Centra transferu technologií
• 8. patro - kanceláře vedení VTP Triangl

Budova B má 4 podlaží s celkovou podlahovou plochou 1097 m², z toho pronajímatelná podlahová plocha činí 963 m².

Využití:
• 1. - 2. patro – prezentační/obchodní plochy zasídlených firem ve Vědeckotechnickém parku
• 3. - 4. patro - kanceláře Vědeckotechnického parku

Budova A má 5 podlaží s celkovou podlahovou plochou 1205 m², z toho pronajímatelná podlahová plocha činí 1038m² (výborná poloha na křižovatce dvou frekventovaných ulic Jiřího z Poděbrad a Stojanova).

Využití:

• 1. patro - jídelna s velkou letní zahrádkou
• 2. patro - konferenční místnost s kapacitou 139 osob
• 3. - 5. patro - kanceláře Vědeckotechnického parku

Všechny kanceláře budou plně vybaveny, nájemci v rámci nájmu získají:
• nábytek
• počítače s kancelářským softwarem
• internetové připojení, telefonní centrálu, telefony a faxy, datové centrum pro ukládání a archivaci dat
• tiskárnu a skener
• vybavenou kuchyňku na každém patře
• klimatizaci

Služby nájemcům

Vědeckotechnický park Triangl bude poskytovat zvýhodněné služby podnikům a firmám využívajících jeho služeb, a to formou:
• zvýhodněného nájmu
• zvýhodněných služeb
• zvýhodněných síťových neskladových dodávek

Dotované technické služby:

• sekretariát
• telefonní centrála
• telefon, fax
• kopírování
• recepce
• bufet, jídelna
• konferenční prostory
• internet
• počítač pro technické použití

Dotované poradenské služby:
• poradenství k podnikatelským záměrům (příprava podnikatelského záměrů, návrh řešení financování podnikatelského záměru s využitím dotačních programů)

• právní poradenství směřující do oblasti podnikání a v pracovněprávních vztazích

• ekonomické a účetní poradenství

• poradenství při vyhledávání dalších finančních zdrojů podnikání, podpora při získávání grantů a úvěrů

• pomoc při zpracování projektů a při realizaci projektů při dodržení platných právních předpisů

• školení podnikatelů s orientací na aspekty podnikání

• marketingové služby

• podpora při přístupu na trhy a podpora při získávání partnerů, zapojení do různých forem regionální i mezinárodní kooperace
• podpora rozvoje lidských zdrojů
Díky partnerovi projektu a hlavnímu akcionáři investora, společnosti Purum s.r.o., taktéž i specializované environmentální poradenství v oblasti odpadového hospodářství, ekologie, vodohospodářství, sanací starých ekologických zátěží apod.

Dotovaná rekvalifikace:
- Podnikatelský subjekt sídlící ve VTP Triangl může absolvovat školení včetně mzdových prostředků pro školené pracovníky.

Marketingové poradenství:
- Pomoc zasídleným podnikatelským subjektům ve stanovení koncepcí, strategie, při zpracování projektů, monitoringu. Nabízené služby například:
• vytvoření podnikatelské strategie podnikatelského subjektu
• vytvoření – nalezení způsobu, jak porazit konkurenci, respektive s ní spolupracovat
• zjištění volného prostoru místa na trhu pro podnikání podnikatelského subjektu

Další poradenství:
- V oblasti financování start-ups a zajišťování zdrojů pro rozvoj firem.
- Nabídka možnosti posouzení podnikatelských záměrů start-up firem a pomoc při získání finančních prostředků doporučením vhodného podpůrného programu vyhlášeného národním či evropským poskytovatelem, doporučením bankovního ústavu a zpracováním žádosti o úvěr, popř. doporučením společnosti rizikového kapitálu v ČR nebo v zahraničí.
 

TRIANGL_primarni logo_middle.jpg

www.triangl-uh.cz

 

 

Copyright © 2012 MARLIN REALITY
design by WIDDEN Media | Tvorba stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz